CALITATE


Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

Politica S.C. MARCA TELECOM S.R.L. este de a demonstra prin performanta individuala si prin coagularea eforturilor tuturor membrilor sai atingerea constanta a satisfactiei clientilor sai, in acord cu dreptul tuturor la un mediu sanatos si la conditii de munca sigure.

Organizatia noastra este concentrata catre clientii sai, pentru a se asigura ca cerintele si asteptarile acestora sunt determinate si indeplinite, in scopul cresterii satisfactiei clientilor, in conditii de eficienta economica si de profit.

Asiguram clientii nostri si partile interesate ca S.C. MARCA TELECOM S.R.L. manifesta o preocupare permanenta sa respecte cerintele legale si cele de reglementare aplicabile pentru oricare din activitatile prezente si viitoare, sa previna poluarea si sa minimizeze riscurile de expunere a personalului propriu sau colaborator.

Prevenirea poluarii este o preocupare a noastra si ca urmare vom intreprinde actiuni de constientizare a intregului personal pentru ca acesta sa aiba in permanenta in centrul atentiei, indeplinirea sarcinilor ce ii revin, respectarea legislatiei si a celorlalte reglementari relevante, generale si de mediu, aplicabile activitatilor noastre.

In calitatea mea de Director General consider sanatatea si securitatea ocupationala ca parte integranta a performantei activitatilor noastre si voi actiona astfel incat sa tin seama de principiile generale de prevenire a accidentelor in organizarea muncii si a conditiilor de munca si in dezvoltarea relatiilor sociale, punand accent pe evitarea, evaluarea si combaterea riscurilor de accidentari si imbolnaviri profesionale.

S.C. MARCA TELECOM S.R.L. a adoptat un sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala flexibil, care in acelasi timp, respecta cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Acest sistem este aplicabil in toata organizatia si este obligatoriu a fi respectat de intregul personal. Pentru functionarea acestui sistem, ma angajeaz:
  •  sa asigur realizarea unui nivel ridicat de performanta in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, cu indeplinirea cel putin a cerintelor legale;
  •  sa asigur conditiile pentru cunoasterea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului la toate nivelele din organizatie;
  •  sa impun si sa determin implicarea si pregatirea angajatilor in implementarea si respectarea politicii, realizarea obiectivelor si indeplinirea sarcinilor si responsabilitatilor lor;

In calitatea mea de Director General al S.C. MARCA TELECOM S.R.L. intretin orientarea spre imbunatatire continua a produselor realizate, a performantei de mediu si a eficacitatii sistemului de management integrat.

Aceasta politica a noastra, va fi analizata anual, pentru a fi schimbata si adaptata continuu, afacerii noastre si va fi disponibila pentru intreg personalul organizatiei cat si publicului interesat.

Sergiu Ceacireanu,
director general